Integrovaný pobyt pro rodiny s dětmi s postižením i bez, za asistence dobrovolníků (RPP1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Je nám líto, ale uzávěrka na tuto akci byla 31. 5. 2021.

Vede Radka Včelná, ubytování ve Velkém táboře (chatky pro 4–5 lidí, další informace k prostředí/u­bytování najdete na oficiálním webu Tábora J. A. K.).

Akce je určena pro rodiny s dětmi s postižením i bez, cílem je pomoci rodičům v jejich péči o dítě s postižením a zároveň dopřát odpočinek ať už s dětmi nebo bez nich. Abychom ulehčili rodinám s dětmi s postižením v jejich finanční situaci, snažíme se část nákladů na pobyty v Bělči nad Orlicí hradit z fondu na podporu pobytů pro osoby s postižením. Proto rodič platí jen částečným podílem pobyt dobrovolníka, větší část dotuje církev.

Dobrovolník na těchto pobytech je jednou z klíčových osob, které rodičům tuto službu umožňuje. Jelikož dobrovolník není profesionál, nepřebírá za dítě s postižením právní odpovědnost. Výňatek z dobrovolnického desatera: Dobrovolník se řídí pokyny hlavního vedoucího akce. Dobrovolník se stará o svého klienta a je za něj zodpovědný v době, kdy se o něj stará. Je dobré, když je pozorný i k ostatním klientům, ale zodpovídá za svého. Na začátku pobytu se domluví s rodiči klienta, odkdy dokdy je s rodinou (např. zda od probuzení klienta či od snídaně). Je důležité vědět, kdy má klienta na starosti a kdy za něj přebírá zodpovědnost rodič.

Pro přesnější představu o charakteru pobytu vám doporučujeme prostudovat stručnou brožurku k bělečským pobytům, případné dotazy milerádi zodpoví organizátoři akce (e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel.: +420 224 999 233).

Pamatujte prosím na to, že k přihlášce je u všech přihlašovaných účastníků s postižením třeba dodat i vyplněný dotazník, který lze vyplňovat on-line (odkaz v mail potvrzujícím registraci).

Ceník

S ubytováním v chatkách

Děti s postižením mladší 12 let 4 060 Kč
Mládež s postižením (12–18 let) 4 450 Kč
Dospělí s postižením 4 660 Kč
Děti mladší 2 let zdarma
Děti 2–4 let 1 690 Kč
Děti mladší 12 let 3560 Kč
Mladší 18 let 3 950 Kč
Dospělí 4 160 Kč