Integrovaný pobyt pro rodiny s dětmi s postižením i bez, za asistence dobrovolníků (RPP4)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Je nám líto, ale uzávěrka na tuto akci byla 31. 5. 2021.

Vedou Daniel Heller a Jindřiška Seethalerová, ubytování ve Velkém táboře (chatky pro 4–5 lidí, další informace k prostředí/u­bytování najdete na oficiálním webu Tábora J. A. K.).

Akce je určena pro rodiny s dětmi s postižením i bez, cílem je pomoci rodičům v jejich péči o dítě s postižením a zároveň dopřát odpočinek ať už s dětmi nebo bez nich. Abychom ulehčili rodinám s dětmi s postižením v jejich finanční situaci, snažíme se část nákladů na pobyty v Bělči nad Orlicí hradit z fondu na podporu pobytů pro osoby s postižením. Proto rodič platí jen částečným podílem pobyt dobrovolníka, větší část dotuje církev.

Dobrovolník na těchto pobytech je jednou z klíčových osob, které rodičům tuto službu umožňuje. Jelikož dobrovolník není profesionál, nepřebírá za dítě s postižením právní odpovědnost. Výňatek z dobrovolnického desatera: Dobrovolník se řídí pokyny hlavního vedoucího akce. Dobrovolník se stará o svého klienta a je za něj zodpovědný v době, kdy se o něj stará. Je dobré, když je pozorný i k ostatním klientům, ale zodpovídá za svého. Na začátku pobytu se domluví s rodiči klienta, odkdy dokdy je s rodinou (např. zda od probuzení klienta či od snídaně). Je důležité vědět, kdy má klienta na starosti a kdy za něj přebírá zodpovědnost rodič.

Pro přesnější představu o charakteru pobytu vám doporučujeme prostudovat stručnou brožurku k bělečským pobytům, případné dotazy milerádi zodpoví organizátoři akce (e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel.: +420 224 999 233).

Pamatujte prosím na to, že k přihlášce je u všech přihlašovaných účastníků s postižením třeba dodat i vyplněný dotazník, který lze vyplňovat on-line (odkaz v mail potvrzujícím registraci).

Ceník

S ubytováním v chatkách

Děti s postižením mladší 12 let 4 060 Kč
Mládež s postižením (12–18 let) 4 450 Kč
Dospělí s postižením 4 660 Kč
Děti mladší 2 let zdarma
Děti 2–4 let 1 690 Kč
Děti mladší 12 let 3560 Kč
Mladší 18 let 3 950 Kč
Dospělí 4 160 Kč