Tábor pro děti do 15 let (TA 2)

Oficiální uzávěrka přihlášek na tuto akci byla 21. 6. 2020.

V případě zájmu ještě můžete zkusit kontaktovat organizátora akce (Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233).

  • Uzávěrka přihlášek 21. 6. 2020
  • Místo Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí (Královéhradecký kraj)
  • Typ akce Tábory pro děti a mládež

Vede Pavel Bláha. Cena: 2 905 Kč (mladší 12 let), 3 240 (12 let a starší). Více např. na fcb stránce.

K přihlášce je nutno přiložit vyplněný dotazník (který je součástí potvrzovacího mailu, který vám přijde po dokončení přihlášky) a u přihlašovaných mladších patnácti let i potvrzení o zdravotní způsobilosti, které vám vystaví praktický lékař. Počítáme s tím, že dítě bude na táboře od začátku až do konce. Pokud to není možné, vedoucí si vyhrazují právo přijmout je až v případě, že zbude místo. Taktéž mají přednost ti, kteří dodají včas všechny potřebné dokumenty (dotazník a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti).

Cenu pobytu tvoří: tzv. balíček služeb (stravování, ubytování, používání lůžkovin), náklady na pobyt vedení (a u některých pobytů/táborů lékaře) a režijní/programový poplatek. V závažných případech jako je nemoc, platbu po odečtení storno poplatku vracíme, režijní poplatek se nevrací. Informace o storno podmínkách naleznete na stránkách Tábora J. A. K., na adrese http://taborbelec.cz/dokumenty.

Organizátor

Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
(e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233)