Setkání výpomocných kazatelů, Brno

Brno

Je nám líto, ale uzávěrka na tuto akci byla 15. 10. 2021.

Program tradičně zahájíme v pátek večer v 18:00 společnou večeří z vlastních zásob. Po vzájemném představení se setkáme se členy nově zvolené synodní rady Pavlem Pokorným a Simonou Kopeckou. Sobota bude věnována tématu „Cesta od exegeze k živému slovu“ (Petr Kulík, Jan Jun). Po přednáškách jsme s Janem Junem připravili odpoledne s hudbou. Večer proběhne rozhovor nad několika kázáními, které účastníci dostanou ke zhodnocení předem. Poté se společně vydáme s průvodcem na procházku Brnem. V neděli se zúčastníme bohoslužeb v Červeném kostele a v Betlémském kostele. Sloužit bude někdo z výpomocných kazatelů. Zájemce o vedení bohoslužeb prosíme, aby se přihlásili nejpozději do 20. září 2021 Radce Hojkové na vychova@e-cirkev.cz.

Ubytování bude v Evangelické akademii v Brně. Jídlo zajištěno. Vaše jízdné hradí vysílající sbory.

Prosíme přihlašujte se do 15. 10. 2021.

Pokud se zúčastníte ve zkrácené verzi, do poznámky prosím napište přesně kdy přijedete, kdy odjedete, jestli chcete ubytování a na kdy. Děkujeme.