Postgraduální kurz pro kazatele v Daňkovicích

Upgrade znalostí, informací a vztahů uprostřed Vysočiny. 

  • Práce s lidmi mimo církev (spirituálka EA Marta Židková, kaplanka Gabriela Horáková)
  • V co smíme doufat? (eschatologie, prof. Jan Štefan)
  • Hranice a styčné body farářské, psychiatrické a psychoterapeutické péče (psychiatr dr. Jan Roubal)
  • Jak se mění a kam směřuje naše společnost (psycholog Daniel Štrobl, novinář David Klimeš)
  • Jak to bylo (Štěpán Zbytovský a německá literatura třicátých let 20. stol.)

Kurz začne v pondělí 31. srpna v 18.00 večeří. Ubytování (660 Kč za tři noci) hradí účastníkům povšechný sbor, snídaně, obědy a večeře (celkem 840 Kč) si platíme na místě sami. Kurzovné činí 400 Kč při platbě předem, při platbě na místě v hotovosti 500 Kč. Organizační vedoucí, který seminář připravuje a další informace poskytne: Jan Keřkovský.

Organizátor

Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
(e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233)