Postní putování Negevskou pouští

V tuto chvíli je toto spirituální setkání již obsazeno, v případě vážného zájmu však kontaktujte vedoucí (viz níže).

Cílem putování pouští je vyhradit si čas na čtení Písma a rozjímání nad ním v prostředí, které formovalo biblický pohled víry na svět a na člověka a může formovat i nás.

Doba trvání bude 7 až 10 dnů, maximální počet účastníků je 8. Termín: konec března 2020. Z Ejlatu u Rudého moře půjdeme Negevskou pouští na sever, směrem k Mrtvému moři. Skupinu povedou Jan Růžička, David Balcar a Richard Dračka.

Je třeba, aby účastníci měli dobrou fyzickou kondici. Budeme si muset nést jídlo a vodu. V některých úsecích jsou vodní zdroje až 60 km vzdálené, což jsou 3 dny cesty. Většinou jsou však kolem 30km. V brzkém jaře je doporučeno mít 4 litry na den. Je sice možné zavolat si taxikáře, který vodu doveze, ale zvládnout to sami, to je výzva. A je to levnější. Pokud si nejste zcela jisti, že to zvládnete, je nezbytné to vyzkoušet. Vezměte si patnáctikilový batoh plus 7 litrů vody a v horském terénu ujděte dva dny za sebou nejméně 20 km, raději více.

V březnu ještě není na poušti takové horko a nevyskytují se štíři a podobná havěť. Turistické trasy jsou dobře značené. Budeme se přibližně držet trasy nazývané Israel National Trail, která vede z Ejlatu až na sever na Golanské výšiny a měří 1000 km. To samozřejmě nestihneme. Předpoklad je, že dojdeme do města Mitzpe Ramon. Po cestě jsou místa určená ke kempování. Zpáteční letenka do Ejlatu se dá pořídit kolem 3000 Kč. Lze vystačit s příručním zavazadlem, ale někteří z nás musí mít i nadměrné (cca 2000 Kč) do kterého si ostatní mohou dát věci, které se na palubu brát nesmí a které se nám do příručního zavazadla nevejdou.

Den bude zahájen společným čtením žalmu a vybraným textem ze Starého zákona. Před obědem žalm přečteme znovu a po něm i text z Nového zákona. Během celého dne má poutník čas o textu přemýšlet, rozjímat nad ním. Po večeři zopakujeme oba texty a bude následovat chvíle pro modlitbu a rozhovor, k čemu nás slova písma dovedly a jak promluvily do našeho života. Uzavřeme Večeří Páně. Část dne bude dodržováno mlčení.

Samozřejmě by putování mohlo být i jinde než na poušti, ale poušť je víc než jen exotickou kulisou. Bůh vyvádí Izrael na poušť, kde formuje jeho víru, je tam odkázán zcela na Boží pomoc. Ježíš odchází v klíčových momentech života na poušť, aby se tam setkal s Otcem. Věřím, že i my můžeme. Bible je plná obrazů, které můžeme pobytem na poušti lépe a silněji pochopit. Na poušti člověk poznává svoji nepatrnost nebo také význam vody. Podle teologa Aloise Musila — znalce života a kultury Blízkého východu — právě z pouště vždy přicházely impulsy směrem k monoteismu. Jestli někde v Izraeli zahlédnout něco z dějin Božího lidu, nehledal bych na „svatých místech“ plných autobusů s turisty, ale na poušti. A také je poušť krásná a fascinující.

Přihlašujte se a s dotazy se obracejte na Jana Růžičku (marionetisti@centrum.cz, tel. 773 522 518). Ne­závazné projevení zájmu nahlaste do konce září a závazné přihlášení pro zakoupení letenek do konce listopadu.

Toto putování se mimořádně nabízí jako forma duchovní obnovy i v rámci programu celoživotního vzdělávání kazatelů ČCE (ovšem bez obvyklé finanční podpory). Pro jeho uznání bude třeba odeslat písemnou reflexi putování na adresu člena komise Jakuba Kellera (jakub.keller@evangnet.cz, tel. 737 642 886).

Organizátor

Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
(e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233)