Jak pozvat děti a mládež na cestu víry? Jak si porozumět s konfirmandy? (A taky: Co s dětmi, které se nesoustředí, ruší…)

Tento kurz katecheze a náboženské pedagogiky využívá model akce/reflexe, který propojuje teorii s praxí. Nabízí některé důležité hermeneutické dovednosti, které použijete i v menších skupinách s dětmi a mladými lidmi ve věku 5–18 let. Vychází z metod Everta Jonkera a Jerome Berrymanna.

Prof. Everta Jonkera u nás známe z několika katechetických seminářů a také je autorem knihy Aby se Slovo dostalo ke slovu.

Prof. Jerome Berrymann vyučuje náboženskou pedagogiku na teologické fakultě univerzity v Princetonu. Přenáší metody Marie Montessori do katechetiky a sborové praxe.

Seminář povede Dr. Ingrid de Zwart, farářka v holandském městě Deventer. Specializuje se na práci s mládeží. Více než 20 let učila náboženskou výchovu a katechezi na univerzitě v Amsterdamu, Utrechtu, Leidenu a v Teologickém semináři Holandské protestantské církve.

Seminář bude probíhat v angličtině, překládat všechno nebudeme, ale bude možnost se zeptat na věci, kterým nebudete rozumět.

Organizační vedoucí: Lenka Ridzoňová (lenka.ridzono­va@email.cz).

Účastnický poplatek: 400 Kč při platbě předem na účet, 500 Kč při platbě na místě. (Povšechný sbor vám hradí ubytování a lektora; o cestovní náhrady můžete požádat svůj sbor; stravu v místě si hradí účastníci sami.)

Organizátor

Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
(e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233)