Jak říkám tělem to, co říkám slovem?

Z důvodů omezené kapacity na tuto akci už nemůžeme přijímat další přihlášky.

V případě zájmu ještě můžete zkusit kontaktovat organizátora akce (Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233).

Jak říkám tělem to, co říkám slovem, tak se jmenovala dílna MUDr. Radany Syrovátkové na farářském kurzu v roce 2020 a byla to taková ochutnávka další práce s ní i s tématem slova a těla na semináři osobnostního rozvoje v Bělči. Nabízený seminář bude mít podobu zážitkové a sebezkušenostní práce ve skupině. Lektorka nabízí prozkoumat téma sourodosti (nesourodosti) těla a slova v naší farářské profesi. V semináři bude možné uplatnit případy do supervize. 

Předpokládá se zásada mlčenlivosti v rámci skupinové práce a respekt k míře otevřenosti každého z účastníků.

MUDr. Radana Syrovátková (1969) je psychoterapeutka, supervizorka, pracuje zejména formou pohybové terapie, a zaměřuje se na neverbální pohybové sdělení ve vztazích, v terapii a v supervizi. Má soukromou psychoterapeutickou praxi, vyučuje studenty taneční a pohybové terapie, a superviduje pro jednotlivce, ale i neziskové organizace v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Účastnický poplatek: 400 Kč (povšechný sbor hradí ubytování a lektora; o cestovní náhrady můžete požádat svůj sbor; stravu v místě si hradí účastníci sami)

Seminář připravuje a další informace ve věci programu poskytne Drahomíra Dušková Havlíčková.

Organizátor

Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
(e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233)