Tábor pro děti a mládež s postižením za asistence dobrovolníků (TAP 2)

Oficiální uzávěrka přihlášek na tuto akci byla 31. 5. 2020.

V případě zájmu ještě můžete zkusit kontaktovat organizátora akce (Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233).

  • Uzávěrka přihlášek 31. 5. 2020
  • Místo Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí (Královéhradecký kraj)
  • Typ akce Tábory pro děti a mládež

Vedou Jiří Bureš a Tomáš Znamenáček, ubytování ve Velkém táboře (chatky pro 4–5 lidí, další informace k prostředí/u­bytování najdete na oficiálním webu Tábora J. A. K.). Pro přesnější představu o charakteru pobytu vám doporučujeme prostudovat stručnou brožurku k bělečským pobytům, případné dotazy milerádi zodpoví organizátoři akce (e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel.: +420 224 999 233).

Abychom ulehčili rodinám s dětmi s postižením v jejich finanční situaci, snažíme se část nákladů na pobyty v Bělči nad Orlicí hradit z fondu na podporu pobytů pro osoby s postižením. Proto rodič platí jen částečným podílem pobyt dobrovolníka, větší část dotuje církev.

Pamatujte prosím na to, že k přihlášce je u dětí mladších patnácti let třeba vyplnit a zaslat kromě dotazníku také potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte účastnit se tábora. Oba dokumenty jsou součástí potvrzovacího e-mailu, který vám přijde po úspěšném vyplnění přihlášky.

Cena: 3 855 Kč (mladší 12 let), 4 470 Kč (12 let a starší)

Organizátor

Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
(e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233)