Ježíšovo božství (teologický seminář)

Oficiální uzávěrka přihlášek na tuto akci byla 10. 7. 2020.

V případě zájmu ještě můžete zkusit kontaktovat organizátora akce (Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233).

Ježíšovo božství patří k základnímu vyznání křesťanské víry i k základním východiskům křesťanské teologie. Také proto představovalo a představuje zásadní teologický problém a výzvu, protože stojí na průsečíku vztahu christologie a trojičního učení, christologie a antropologie, vyjadřuje specifikum křesťanství a mj. představuje také častý terč pro nejrůznější kritiku křesťanského náboženství. Projdeme společně významné christologické uzlové body: na jedné straně novozákonní svědectví a Chalcedonské dogma, na druhé straně Schleiermacherovu christologii a kritiku vší christologie u A. von Harnacka.

Organizační vedoucí, který seminář připravuje a další informace poskytne: Petr Gallus.

Organizátor

Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
(e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233)