Školení hlavních vedoucích táborů 2021

Školení hlavních vedoucích táborů je akreditováno MŠMT, má 28 vyučovacích hodin a je zakončeno závěrečným testem. Absolventi získají po úspěšném vypracování testu Certifikát – osvědčení o absolvování odborné přípravy, s platností na dobu neurčitou. Držitelé tohoto osvědčení jsou oprávněni vykonávat funkci hlavního vedoucího dětského tábora.

Kurz bude mít dvě části: e-learning v prostředí MOODLE (≈6 hodin), který bude účastníkům kurzu otevřen 1. 3. 2021, a prezenční část 14.–17. 3. 2021 v Táboře JAK v Bělči nad Orlicí (≈22 hodin). Účastníci z řad ČCE si budou hradit jen část poplatku (tj. 400 Kč), a stravování v TJAK. Účast na školení je evidována v rámci celoživotního vzdělávání kazatelek/kaza­telů ČCE.

Pořádá YMCA v ČR, přihlášky podávejte on-line na webu YMCA. Uzávěrka přihlášek je 22. 2. 2021.

Organizátor

Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
(e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233)