Seminář pro mentory a vedoucí praxí

Oficiální uzávěrka přihlášek na tuto akci byla 15. 1. 2021.

V případě zájmu ještě můžete zkusit kontaktovat organizátora akce (Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233).

Cílem semináře je příprava na možnou roli mentora/mentorky ve vikariátu a vedoucí/vedou­cího praxe bohoslovců a podpora této role. Přihlašovat se mohou ti, kdo již tuto službu vykonávali i ti, kdo s ní zkušenost ještě nemají. Budeme se věnovat silným a slabým stránkám mentorství, farářským kompetencím, supervizi ve skupině, tématu hodnocení i praktickým informacím.

Pokud by nám situace neumožňovala seminář uspořádat v inzerovaném únorovém termínu, zkusíme přesunout na 25. – 27. dubna 2021.

Účastnický poplatek: 400 Kč (povšechný sbor hradí ubytování a lektora; o cestovní náhrady můžete požádat svůj sbor; stravu v místě si hradí účastníci sami) 

Vedení: Magdaléna Trgalová a Jakub Keller

Organizátor

Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
(e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233)