Bibliolog

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Bibliolog je metoda blízká bibliodramatu, ale v lecčems se od něj lišící. Také propojuje biblický příběh s životním příběhem lidí dneška tím, že umožňuje identifikaci s biblickými postavami. Je ovšem strukturovanější, více určená vedením, a proto také kratší a méně náročná na provedení než bibliodrama. Proto ji lze velmi dobře použít ve stávajících strukturách a skupinách, v náboženské výuce stejně jako při práci s konfirmandy, při sborových setkáních nebo i při bohoslužbách místo kázání. Tento přístup rozvinul severoamerický Žid Peter Pitzele, který chápe bibliolog jako moderní formu židovského výkladu Bible, jako midraš – výklad pomocí nápaditého vyplnění „prázdných míst“ textu. S odvoláním na rabíny antiky ho nazývá „bílým ohněm“, který plane mezi „černým ohněm“ písmen. Právě setkání s tímto „bílým ohněm“ mezer činí biblické příběhy živými a napínavými i dnes. Seminář bude veden v angličtině, ale hledajícím slova bude česky pomoženo.

Lektor: Dr. Susanne B. Wolf byla v letech 2003–2010 farářkou ve Wuppertalu, nyní je pověřena dalším vzděláváním farářů a farářek. Věnuje se homiletice, biblické didaktice, sborové pedagogice, teorii hry ad. V roce 2018 vedla v Kutné Hoře kurz bibliologu pro mládež.

Předpokládá se základní znalost angličtiny. Seminář připravují a další informace poskytnou: Lenka Ridzoňová a Ondřej Macek.

Účastnický poplatek: 500 Kč (povšechný sbor hradí ubytování a lektora; o cestovní náhrady můžete požádat svůj sbor; stravu v místě si hradí účastníci sami).