KREATIVNÍ PŘÍSTUPY K BIBLI s Dr. Anneliese Hechtovou

Je nám líto, ale uzávěrka na tuto akci byla 10. 10. 2021.

KREATIVNÍ PŘÍSTUPY K BIBLI S Dr. Anneliese Hechtovou (proběhne v němčině s tlumočením do češtiny).

Dr. Anneliese Hechtová byla dlouholetou lektorkou Biblického díla ve Stuttgartu. U nás je známá díky dvěma publikacím Přístupy k bibli (2. vydání 1997) a Tvořivá práce s biblickými postavičkami (2006). V roce 2020 vyšla její poslední kniha Zažít Bibli: Metody celostní práce s Biblí. Obsahem semináře bude praktická prezentace konkrétních metod praktické práce s Biblí vhodných pro setkání nad biblickými tématy ve skupinách a promýšlení některých biblických témat.

14. října 2021, 9.00 – 15.00, Nové Město na Moravě (v sídle FS sboru ČCE), 20 účastníků (faráři a farářky, učitelé nedělních škol, pracovníci s mládeží), Účastnický poplatek: 200,– Kč. Pokyny k platbě doručíme po přihlášení. Příspěvek na občerstvení bude vybírán na místě.