Kurz v krizové intervenci (I a II)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Jedná se o dva kurzy, které se uskuteční v termínech 12.–14. září 2022 a 14.–16. listopadu 2022 v Bělči nad Orlicí. Podmínkou pro započítání do celoživotního vzdělávání je absolvování obou částí.

Cílem kurzu je předání, upevnění, doplnění a nácvik základních postupů při krizové pomoci a orientace v problematice, seznámení účastníků s teoretickými základy, zásadami vedení rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci.

Účastníci se seznámí s problematikou krizí, naučí se rozpoznávat různé typy krizí v životě člověka, jejich příčiny, seznámí se s možnostmi a pohledy na krizové situace, principy a postupy krizové intervence, zásady vedení rozhovoru s člověkem v krizi, naučí se reagovat na projevy krize, poskytovat podporu a stabilizovat. Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí efektivní pomoci – krizové intervence.

Kurz povedou:

Bohuslava Horská: je konzultantkou linky důvěry Modrá linka a několik let její vedoucí. Absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky. Má třicetiletou praxi v pomáhajících profesích: ve státním sektoru, v manželském rodinném poradenství, pastoračním poradenství, náhradní rodinné péči, krizových službách pro děti a mládež a telefonické krizové intervenci. Je externí pedagožkou katedry sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU. Dobrovolnicky se věnuje oblasti prorodinných aktivit. Působí jako lektorka vzdělávacích a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost. Je aktivní členkou Církve bratrské.

Ladislav Ptáček: Sociální pracovník, supervizor, poradce, terapeut, lektor vzdělávacích a výcvikových programů a mediátor. Zabývá se tématy poradenství v sociální práci, terapie v sociální práci, bezdomovství a extrémního sociálního vyloučení, sociálního bydlení, telefonické krizové intervence, internetového poradenství a mediace. Pracuje aktuálně jako ředitel Občanské poradny Brno.

Z důvodů velké finanční náročnosti kurzu je jeho cena 3.000 Kč, plus strava (kterou si platí každý zvlášť na místě).