Teologický seminář: Identita

ETF UK, Praha

Uzávěrka přihlášek: 30. 7. 2022

Identita je mnohovrstevný fenomén a zároveň velký problém současné doby. Co je moje identita? A je pouze jedna, anebo jich mohu mít libovolně mnoho? Z teologického pohledu se jedná o identitu člověka před Bohem. Tím se výsledný obraz na jednu stranu zjednoduší, protože před Bohem lépe poznáváme, kdo člověk je (ospravedlněný hříšník), ale na druhé straně je složitější, protože je třeba vzít v otázce po identitě člověka v potaz nejen horizontální rovinu existence, ale také rovinu vertikální. Téma probereme z pohledu biblického, systematického, praktického a psychologického. Na závěr semináře bude vyhrazený čas na vzájemné sdílení zkušeností, nápadů a tipů pro praxi.

Seminář připravuje a další informace poskytne Petr Gallus.

Předpoklady: domácí příprava zadaných textů, vypracování referátu, příprava pobožnosti

Účastnický poplatek: 500 Kč (povšechný sbor hradí ubytování a lektora; o cestovní náhrady můžete požádat svůj sbor; stravu v místě si hradí účastníci sami)