Pastorační rozhovor

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Uzávěrka přihlášek: 15. 9. 2022

Je nám líto, ale přihlašování na tuto akci již bylo ukončeno.

Rozhovory, ve kterých jsou přítomny otázky po smyslu, naději, identitě ad., ty, které se svou podstatou dotýkají hloubky života, lze považovat za rozhovory duchovní péči. Nejde tedy jen o ty, kde je citována Bible a na jejichž konci zazní modlitba. Evangelium není pouze verbálním předáním dobré zprávy o božím zalíbení ve všech (!) lidech, ale také jejím zpřítomňováním. Že se někdo rozhodl si promluvit s duchovním nebo s někým, o kterém tuší náboženské zakotvení, je možné chápat jako výraz implicitní religiozity.

Na semináři budeme sdílet své pastorační obtíže, hledat základní skills pro vedení rozhovorů a mluvit o základních tématech duchovní péče.

Seminář připravují a další informace poskytnou Ondřej Macek a Pavel Pokorný.

Účastnický poplatek: 500 Kč (povšechný sbor hradí ubytování a lektora; o cestovní náhrady můžete požádat svůj sbor; stravu v místě si hradí účastníci sami)