Pastorační rozhovor

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Uzávěrka přihlášek: 15. 9. 2022

Rozhovory, ve kterých jsou přítomny otázky po smyslu, naději, identitě ad., ty, které se svou podstatou dotýkají hloubky života, lze považovat za rozhovory duchovní péči. Nejde tedy jen o ty, kde je citována Bible a na jejichž konci zazní modlitba. Evangelium není pouze verbálním předáním dobré zprávy o božím zalíbení ve všech (!) lidech, ale také jejím zpřítomňováním. Že se někdo rozhodl si promluvit s duchovním nebo s někým, o kterém tuší náboženské zakotvení, je možné chápat jako výraz implicitní religiozity.

Na semináři budeme sdílet své pastorační obtíže, hledat základní skills pro vedení rozhovorů a mluvit o základních tématech duchovní péče.

Seminář připravují a další informace poskytnou Ondřej Macek a Pavel Pokorný.

Účastnický poplatek: 500 Kč (povšechný sbor hradí ubytování a lektora; o cestovní náhrady můžete požádat svůj sbor; stravu v místě si hradí účastníci sami)