Webinář na téma člověk s mentálním postižením ve sboru

Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2022

Je nám líto, ale příjem přihlášek na tuto akci již byl zastaven.

MILÍ ZÁJEMCI O TOTO KRÁSNÉ TÉMA – PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WEBINÁŘ JE POZASTAVENO A TERMÍN PŘESUNUT NA ZÁŘÍ 2022. O NOVÉM TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Srdečně Vás zveme na webový seminář na téma člověk s mentálním postižením ve sboru (z pohledu rodiče, faráře, člena sboru).

Webinář se bude konat ve čtvrtek 28. 4. 2022, v 19:00 hod na platformě Zoom.

Referáty: Irena Kovaříková, Miriam Farková, Daniel Heller ml.

Informace o společenství Víra a světlo – Marta Zemánková.

Moderuje Jana Šarounová, speciální pedagog-logoped v SPC pro vady řeči, kurátoraka sboru ČCE Praha 2, Vinohrady, tohoto času také 2. náměstkyně synodního kurátora ČCE.

Podněty a otázky můžete zaslat předem na adresu: daniel.heller@evangnet.cz

Odkaz na přihlášení Vám bude zaslán v týdnu před konáním webináře.

Těší se na Vás členové Poradního odboru pro práci s lidmi s postižením ČCE.

Přihlášování do 26. 4.2022