S dětmi na cestě víry

Uzávěrka přihlášek: 26. 9. 2022

Je nám líto, ale přihlašování na tuto akci již bylo ukončeno.

Kurz je určen především učitelům nedělní školy / vedoucím nedělní besídky, dobrovolníkům, laikům, kteří se v církvi věnují dětem. Kurz má svým absolventům pomoci rozumět Písmu tak, aby byli schopni samostatně a tvůrčím způsobem zprostředkovávat jeho zvěst dětem, může napomoci i lépe porozumět potřebám dětí, užívat různé metody a organizace práce, vést děti na cestě víry.

Smyslem kurzu je nejen zprostředkovat účastníkům kurzu informace, ale poskytnout jim nové podněty ve službě, pozvat je k novému promýšlení východisek, cílů a metod práce s dětmi.

Kurz je dvouletý, kombinuje kontaktní výuku a studium na webovém portále Moodle. Celkově plánujeme osm víkendových setkání během dvou let, na různých místech ČR. Kurz pořádá Českobratrská církev evangelická a Evangelická církev metodistická, přičemž je akreditován v rámci programu celoživotního vzdělávání na Evangelické teologické fakultě UK. Absolventi celého kurzu tak po jeho uzavření obdrží osvědčení.

Tematický obsah kurzu:

• Učíme se pracovat s Biblí (biblistika, věrouka, pedagogika, didaktika – cíle a obsah vyučování, organizační formy výuky, pedagogická komunikace, metody).

• Dítě a jeho svět (vývojová psychologie, potřeby dětí, setkání s jinakostí, dítě s poruchami aj.).

• S dětmi ve společenství církve (liturgie a liturgické prvky, modlitba, zpěv, svátosti aj.).

• S dětmi na cestě víry (církev a ekumena, věřící a nevěřící, pastorace).

Předpokladem ke studiu je řádné přihlášení a možnost pravidelného přístupu na internet (jednou do týdne). Kurz je finančně podpořen EKiPfalz – Evangelickou církví ve Falci a Povšechným sborem. Pracovníka nebo pracovnici s dětmi by do kurzu měl vyslat sbor a měl by se též podílet na úhradě kurzu.

Cena kurzu za dva roky (čtyři semestry) činí:

3 600 Kč – hradí sbor

4 800 Kč – hradí účastník (popř. také sbor)

V ceně je zahrnuta výuka, studijní materiály, ubytování, strava, materiály. Cenu je možno rozdělit na polovinu a hradit první rok zvlášť a druhý rok také zvlášť.

Termíny seminářů:

30.9. – 2.10. 2022 – Praha

25. – 27. 11. 2022 – Plzeň

27. – 29. 1. 2023 – Brno

12. – 14. 5. 2023 – Jihlava

15. – 17. 9. 2023 – Praha

24. – 26. 11. 2023 – Běleč nad Orlicí

26. – 28. 1. 2024 – Tuchoměřice

10. – 12. 5. 2024 – Praha

16. 6. 2024 – Slavnostní ukončení