Postgraduální kurz pro kazatele v Daňkovicích

Selský Dvůr, Daňkovice

Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2022

Je nám líto, ale přihlašování na tuto akci již bylo ukončeno.

Upgrade znalostí, informací a vztahů uprostřed Vysočiny. Kurz se koná v Selském dvoře v Daňkovicích.

Ubytování (390 Kč za noc) platí povšechný sbor, stravu (380 Kč denně) si hradí účastníci na místě.

Kurzovné: 500 Kč.

Program:

Mgr. Jan Roskovec, PhD. (přednáší Nový zákon na ETF UK) – Vybrané texty z 2. Korintským

doc. Petr Sláma, PhD. (přednáší Starý zákon na ETF UK) – Rabínská literatura jako inspirace pro křesťanskou teologii

prof. PhDr. Lubomír Kopeček, PhD. (přednáší politologii na MU v Brně) – Čeští prezidenti Havel, Klaus a Zeman

prof. PhDr. Martin Wihoda, PhD. (přednáší dějiny středověku na MU v Brně) – „Otec vlasti“ Karel IV.

Mgr. Josef Šlerka, PhD. (působí v Ústavu informačních studií FF UK v Praze) – O médiích

Mgr. Štěpán Zbytovský, PhD. (pracuje na Ústavu germánských studií FF UK) – Další kus česko-německých vztahů v německé literatuře

kurz vede Jan Keřkovský (farář v Jihlavě).

Vedoucí kurzu některé z účastníků požádá předem o některou z pobožností.