Seminář učitelů nedělních škol

Kolín

Uzávěrka přihlášek: 7. 10. 2022

Jedná se o jednodenní setkání učitelů nedělních škol.

V rámci programu se bude hovořit o následujících tématech:

• Jak budovat sbor – sounáležitost dětí a sboru, budování společenství

• Děti při bohoslužbách

• Děti a Večeře Páně

• Děti a sociální činnost ve sboru

• Práce s dětmi mimo sbor

• Děti dětem – starší děti připravují bohoslužby pro mladší děti

Kurzovné: 200 Kč

Akce proběhne v prostorách evangelického sboru v Kolíně (Politických vězňů 560, Kolín II, 280 02 Kolín)