Seminář pro kazatele a kazatelky – Missio Dei (misie a evangelizace v ČCE)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2022

Vzdělávací seminář zaměřený na teorii i praxi misie.

Seminář představí příklady z teorie i praxe. Účastníci budou mít možnost sdílet a reflektovat své zkušenosti. A společně se podíváme i na film. Budou se účastnit i zástupci spolupracujících misijních organizací.

Začátek semináře bude v pondělí 24.10. při společném obědu, zakončí se rovněž obědem, ve středu 26.10.

Vede: Mgr. Pavol Bargár, M.St., Ph.D. (katedra religionistiky ETF UK)

Cena 500 Kč. Ubytování hradí povšechný sbor, stravu si účastníci platí sami na místě.

Vzdělávací seminář zaměřený na teorii i praxi misie.