Celocírkevní setkání výpomocných kazatelů, Brno

Brno

Pro výpomocné kazatele a kazatelky je seminář zdarma.

Program:

Pátek 14.10. 2022

17:30 – 18:00 příjezd

18:00 večerní pobožnost

vzájemné představení

rozhovor s členy synodní rady – diskuse o kompetencích výpomocného kazatele

Sobota 15.10.

9:00 ranní pobožnost

9:30 Vyznání vin a slovo milosti – Radka Včelná

12:00 oběd

14:00 – 15:30 Nový zpěvník plus tipy pro kazatele – Ondřej Titěra

16:00 – 17:30 Bohoslužby pro lidi s různými druhy postižení – Martina Zuštinová

18:00 – večeře

19:00 večerní program – netradiční komentovaná prohlídka města Brna

Neděle 16.10.

V 8:30 a 10:00 se budou konat bohoslužby, které vykonají výpomocní kazatelé ve dvou brněnských kostelích.