Tábor pro dospělé s postižením za asistence dobrovolníků (TAP1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2023

Vzhledem k omezené kapacitě akce budeme muset Vaši účast dodatečně — po zvážení možností — ještě potvrdit. Děkujeme za pochopení.

Vyplnit přihlášku

Tento tábor je určen pouze pro DOSPĚLÉ s postižením.

MAXIMLÁNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ BYL JIŽ PŘIJAT. TÁBOR JE NAPLNĚN.

DALŠÍ PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME JAKO NÁHRADNICKÉ.

Přihlašování dobrovolníků najdete zde

Tábor vedou Richard Dračka a Lukáš Slabý, ubytování ve Velkém táboře. V chatkách je variabilní počet 4 – 6 lůžek. Další informace k prostředí/u­bytování najdete zde.

Pro přesnější představu o charakteru pobytu Vám doporučujeme prostudovat stručnou brožurku k bělečským pobytům.

Případné dotazy milerádi zodpoví organizátoři akce (e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel.: +420 224 999 233).

K přihlášce je nutno vyplnit DOTAZNÍK. Odkaz na něj je součástí potvrzovacího mailu, který Vám přijde po dokončení přihlášky. Dotazník nám poskytne nezbytně nutné informace pro určení správné míry i způsobu asistence, pro plánování celkového počtu asistentů na tábor, pro výběr vhodného asistenta pro vašeho táborníka atd.

Pořadatel si vyhrazuje právo přijímat přednostně ty účastníky, jejichž dotazníky byly po obdržení potvrzovacího mailu s odkazem vyplněny.

Cena: 6 500 Kč

Abychom ulehčili rodinám s dětmi s postižením v jejich finanční situaci, snažíme se část nákladů na pobyty v Bělči nad Orlicí hradit z fondu na podporu pobytů pro osoby s postižením. Proto rodič platí jen částečným podílem pobyt dobrovolníka, větší část dotuje církev. V tísnivé finanční situaci žádejte o podporu některou z těchto ověřených nadací.

Výše storno poplatku z celkové ceny pobytu