Tábor pro děti školního věku – dvoutýdenní (TA1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2023

Vede Eliáš Cizl; ubytování v Malém táboře (chatky nabízejí 4 – 6 lůžek). Podrobnější informace k prostředí/u­bytování najdete na oficiálním webu Tábora J. A. K.

Doporučujeme podívat se také na táborové stránky, tvořené týmem vedoucích. Stránky budou průběžně aktualizovány a právě na nich najdete kromě jiného také program tábora. Další informace na táborovém facebooku.

Doporučený věk: sedm (dítě po dokončení prvního roku školní docházky) až patnáct let.

Cena 15denního tábora:

8 200 Kč (mladší 12 let), 8 800 Kč (12 let a starší)

Cena je částečně dotovaná církví v rámci zajištění celocírkevních aktivit pro děti.

Rodiče přihlašovaných táborníků mladších 15 let musí při příjezdu na tábor odevzdat vedoucím kopii POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, které vám vystaví praktický lékař. Potvrzení od lékaře má platnost dva roky, takže je možné použít potvrzení, které již případně máte. Bližší informace naleznete v § 8 odst. 1 a § 9 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví. Pro účely účasti na táboře se za dítě ve věku do 15 let považuje i dítě, které v kalendářním roce, kdy je zotavovací akce pořádána, dovrší věk 15 let.

Počítáme s tím, že dítě bude na táboře od začátku až do konce. Pokud to není možné, vedoucí si vyhrazují právo přijmout dítě až v případě, že zbude místo.

Výše storno poplatku z celkové ceny pobytu