Tábor pro děti do 13 let – týdenní (TA2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2023

Vede Daniela Matoušová, ubytování v chatkách v Malém táboře (chatky nabízejí 4 – 6 lůžek).

Doporučený věk: sedm (dítě po dokončení prvního roku školní docházky) až třináct let.

Fotky z táborů předchozích let, informace k programu apod. můžete najít na táborových stránkách., kde se také představuje TÝM VEDOUCÍCH.

Rodiče přihlašovaných táborníků mladších 15 let musí při příjezdu na tábor odevzdat vedoucím kopii POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, které vám vystaví praktický lékař. Potvrzení od lékaře má platnost dva roky, takže je možné použít potvrzení, které již případně máte. Bližší informace naleznete v § 8 odst. 1 a § 9 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví. Pro účely účasti na táboře se za dítě ve věku do 15 let považuje i dítě, které v kalendářním roce, kdy je zotavovací akce pořádána, dovrší věk 15 let.

Počítáme s tím, že dítě bude na táboře od začátku až do konce. Pokud to není možné, vedoucí si vyhrazují právo přijmout dítě až v případě, že zbude místo.

Další informace k ubytování můžete najít na stránkách T. J. A. K. Běleč nad Orlicí

Cena

5 200 Kč (mladší 12 let), 5 600 Kč (12 let a starší)

Cena je částečně dotovaná církví v rámci zajištění celocírkevních aktivit pro děti.

Výše storno poplatku z celkové ceny pobytu