Integrovaný pobyt pro rodiny s dětmi s postižením i bez, za asistence dobrovolníků (RPP4)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2023

Přihlašování dobrovolníků najdete zde

Vede Daniel Heller, farář ČCE. Ubytování ve Velkém táboře a na Hessově chatě. V chatkách Velkého tábora je variabilní počet 4 – 6 lůžek, další informace k prostředí/u­bytování najdete na oficiálním webu Tábora J. A. K.

Akce je určena pro rodiny s dětmi s postižením i bez, cílem je pomoci rodičům v jejich péči o dítě s postižením a zároveň dopřát odpočinek ať už s dětmi nebo bez nich. Abychom ulehčili rodinám s dětmi s postižením v jejich finanční situaci, snažíme se část nákladů na pobyty v Bělči nad Orlicí hradit z fondu na podporu pobytů pro osoby s postižením. Proto rodič platí jen částečným podílem pobyt dobrovolníka, větší část dotuje církev. V tísnivé finanční situaci žádejte o podporu některou z těchto ověřených nadací.

Dobrovolník na těchto pobytech je jednou z klíčových osob, která rodičům tuto službu umožňuje. Jelikož dobrovolník není profesionál, nepřebírá za dítě s postižením právní odpovědnost. Výňatek z dobrovolnického desatera: Dobrovolník se řídí pokyny hlavního vedoucího akce. Dobrovolník se stará o svého klienta a je za něj zodpovědný v době, kdy se o něj stará. Je dobré, když je pozorný i k ostatním klientům, ale zodpovídá za svého. Na začátku pobytu se domluví s rodiči klienta, odkdy dokdy je s rodinou (např. zda od probuzení klienta či od snídaně). Je důležité vědět, kdy má klienta na starosti a kdy za něj přebírá zodpovědnost rodič.

K přihlášce je nutno pro každého účastníka s asistencí vyplnit DOTAZNÍK. Odkaz na něj je součástí potvrzovacího mailu, který Vám přijde po dokončení přihlášky. Dotazník nám poskytne nezbytně nutné informace pro určení správné míry i způsobu asistence, pro plánování celkového počtu asistentů na pobyt, pro výběr vhodného asistenta atd.

Pořadatel si vyhrazuje právo přijímat přednostně ty rodiny, jejichž dotazníky byly po obdržení potvrzovacího mailu s odkazem vyplněny.

Pro přesnější představu o charakteru pobytu vám doporučujeme prostudovat stručnou brožurku k bělečským pobytům

Případné dotazy milerádi zodpoví organizátoři akce (e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel.: +420 224 999 233).

Ceník

S ubytováním ve Velkém táboře (chatky)
Děti s postižením mladší 12 let 5 800 Kč
Mládež a dospělí s postižením 6 200 Kč
Děti mladší 2 let zdarma
Děti 2 – 4 let 2 500 Kč
Děti 4 – 6 let 4 500 Kč
Děti mladší 12 let 5 100 Kč
Mládež mladší 18 let 5 500 Kč
Dospělí 5 500 Kč
S ubytováním v Hessové chatě
Děti s postižením mladší 12 let 6 300 Kč
Mládež s postižením 12–18 let 6 800 Kč
Dospělí s postižením 7 900 Kč
Děti mladší 2 let zdarma
Děti 2–4 let 2 500 Kč
Děti 4–6 let 5 000 Kč
Děti mladší 12 let 5 500 Kč
Mládež mladší 18 let 6 000 Kč
Dospělí 7 100 Kč
S ubytováním na Hlavní budově (pokoj bez koupelny)
Děti s postižením mladší 12 let 6 200 Kč
Mládež s postižením 12–18 let 6 600 Kč
Dospělí s postižením 7 000 Kč
Děti mladší 2 let zdarma
Děti 2–4 let 2 500 Kč
Děti 4–6 let 4 800 Kč
Děti mladší 12 let 5 400 Kč
Mládež mladší 18 let 5 900 Kč
Dospělí 6 300 Kč

Ceny neobsahují místní poplatek z pobytu obci. Sazba poplatku činí Kč 15 za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Výše storno poplatku z celkové ceny pobytu