Rodinný pobyt s dětmi (RP1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2023

Vede Ida Tenglerová, farářka ČCE.

Účastnící budou ubytování v tzv. „Velkém táboře“. Další informace k prostředí/u­bytování můžete najít na průběžně aktualizovaných táborových stránkách

Ceník s ubytováním v chatkách ve Velkém táboře

Děti mladší 2 let zdarma
Děti 2 – 4 let 2 600 Kč
Děti 4–6 let 4 600 Kč
Děti 6–12 let 5 200 Kč
12–18 let 5 600 Kč
Dospělí 5 600 Kč

Ceny neobsahují místní poplatek z pobytu obci. Sazba poplatku činí Kč 15 za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Výše storno poplatku z celkové ceny pobytu