Rodinný pobyt s dětmi (RP2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2023

Vede Hana Ducho, farářka ČCE. Ubytování v malebném Malém táboře (v chatkách).

Chatka disponuje 4–6 lůžky. Pro dobré hospodaření tábora je nutné obsadit minimálně 4 lůžka. Další informace k ubytování/pros­tředí najdete na oficiálním webu Tábora J. A. K.

Jste-li dvou až tříčlennou rodinou, nemějte obavy. Některé z chatek v malebném Malém táboře disponují dvěma oddělenými místnostmi a tím i dostatkem soukromí. Právě v nich bychom vám nabídli spolubydlení.

VZKAZ OD PANÍ FARÁŘKY:
Každé ráno zvu děti i dospělé ke společné pobožnosti se zpěvem a vyprávěním biblického příběhu. Na vyprávění pak navazuje dopolední program, který je určen dětem (hry, tvoření, soutěže). Odpoledne je volné, program promýšlíme většinou s rodinami společně. Chodíme se koupat, jedeme na výlet, na kola… Každý den zakončíme pobožností. V neděli ráno slavíme bohoslužby. Oblíbenou aktivitou našich pobytů je Jarmark (tržiště toho, co každý z nás připraví, vyrobí); olympiáda pro děti a noční hra. Nové nápady na program a další společné aktivity jsou vítány.

Ceník s ubytováním v chatkách v Malém táboře

Děti mladší 2 let zdarma
Děti 2 – 4 let 2 600 Kč
Děti 4–6 let 4 600 Kč
Děti 6–12 let 5 200 Kč
12–18 let 5 600 Kč
Dospělí 5 600 Kč

Ceny neobsahují místní poplatek z pobytu obci. Sazba poplatku činí Kč 15 za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Výše storno poplatku z celkové ceny pobytu