Rodinný pobyt s předškolními a školními dětmi (RP3)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2023

Vzhledem k omezené kapacitě akce budeme muset Vaši účast dodatečně — po zvážení možností — ještě potvrdit. Děkujeme za pochopení.

Vyplnit přihlášku

Vede Romana Čunderlíková, farářka ČCE. Účastnící budou ubytování v tzv. „Velkém táboře“ (v chatkách). Chatky disponují 4 – 6 lůžky. Pro dobré hospodaření střediska je nutno obsadit minimálně 4 lůžka. Další informace k prostředí/u­bytování můžete najít na průběžně aktualizovaných táborových stránkách.

Ceník s ubytováním v chatkách ve Velkém táboře

Děti mladší 2 let zdarma
Děti 2 – 4 let 2 500 Kč
Děti 4–6 let 4 500 Kč
Děti 6–12 let 5 100 Kč
12–18 let 5 500 Kč
Dospělí 5 500 Kč

Ceny neobsahují místní poplatek z pobytu obci. Sazba poplatku činí Kč 15 za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Výše storno poplatku z celkové ceny pobytu