Rodinný pobyt s dětmi (RP4)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2023

NOVÉ SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ SE TEPRVE USTANOVUJE. PŘIJEĎTE A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE.

Vede František Plecháček, farář ČCE. Ubytováni budete v chatkách v tzv. „Malém táboře“.

VZKAZ OD PANA FARÁŘE
Při ranních a večerních pobožnostech si budeme vyprávět příběh velikého vysvobozeni Izraele z egyptského otroctví. Kdo ví, možná dojdeme až do země zaslíbené! Dopoledne nás budou čekat společné hry, procházky, trocha sportovních aktivit a další. Odpolední program bude volný, jeho konkrétní náplň doladíme přímo s účastníky pobytu. Večery můžeme využít k vzájemnému seznámení, strávit je při rozhovorech a společném zpěvu. Nebude chybět čtení na dobrou noc pro děti, bude-li zájem, i pro dospělé. Návrhy na případné další společné aktivity jsou vítány.

Srdečně zdraví a na setkání se těší

František Plecháček farář evangelického sboru v Bukovce

Chatky disponují 4 – 6 lůžky. Další informace k prostředí/u­bytování můžete najít na průběžně aktualizovaných táborových stránkách.

Ceník s ubytováním v chatkách ve Malém táboře

Děti mladší 2 let zdarma
Děti 2 – 4 let 2 500 Kč
Děti 4–6 let 4 500 Kč
Děti 6–12 let 5 100 Kč
12–18 let 5 500 Kč
Dospělí 5 500 Kč

Ceny neobsahují místní poplatek z pobytu obci. Sazba poplatku činí Kč 15 za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Výše storno poplatku z celkové ceny pobytu