Rodinný pobyt pro prarodiče s dětmi (RP5)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2023

Vede Alžběta Hanychová, farářka ČCE. Ubytováni budete v chatkách v tzv. „Malém táboře“, chatky nabízejí 4–6 lůžek).

Pro dobré hospodaření střediska je nutné obsadit minimálně 4 lůžka. Další informace o ubytování můžete najít na průběžně aktualizovaných táborových stránkách..

Jste-li dvou až tříčlennou rodinou, nemějte obavy. Některé z chatek v malebném Malém táboře disponují dvěma oddělenými místnostmi a tím i dostatkem soukromí. Právě v nich bychom vám nabídli spolubydlení.

UŽIJTE SI S VNOUČATY KOMBINACI PŘIPRAVENÉHO PROGRAMU, POBOŽNOSTÍ, VOLNÉHO ČASU A KOMPLETNÍHO STRAVOVÁNÍ V CHATKOVÉM TÁBOŘE U LESA!

Program (hry a biblická vyprávění) je určen především pro prarodiče a děti školkového a mladšího školního věku. tj.3–14 let, Právě tyto rodiny s minimálně 2 dětmi v této věkové kategorii mají při prihlašování přednost.

PŘIHLÁŠENÍM NA AKCI POČÍTÁME S VAŠÍ ÚČASTÍ NA SPOLEČNÉM PROGRAMU.

Po domluvě (pokud počítáte s účastí na takto cíleném programu) jsou vítáni i rodiče a mladší či starší děti.

Ceník s ubytováním v chatkách v Malém táboře

Děti mladší 2 let zdarma
Děti 2 – 4 let 2 600 Kč
Děti 4–6 let 4 600 Kč
Děti 6–12 let 5 200 Kč
12–18 let 5 600 Kč
Dospělí 5 600 Kč

Ceny neobsahují místní poplatek z pobytu obci. Sazba poplatku činí Kč 15 za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Výše storno poplatku z celkové ceny pobytu