Problematika (sexuálního) zneužívání v církvi

Praha, Jungmannova 9 – Husův dům

Uzávěrka přihlášek: 8. 12. 2023

Problematika (sexuálního) zneužívání v církvi – školení pro faráře, pastorační pracovníky, členy seniorátních výborů a staršovstev

Problematika sexuálního zneužívání je jednou z mnoha forem složitějšího problému zneužívání moci, vůči němuž není církev, stejně jako jiné skupiny, v nichž jsou navázány pracovně-právní či různorodé sociální vztahy imunní. Prevence a znalost problematiky je žádoucí, abychom si uvědomovali riziko a věděli, jak mu předcházet, ale následně také jak případy zneužívání řešit a jak se vyrovnávat s jejich důsledky v našich sborech. Školení je připravováno ve spolupráci se spolkem Někdo Ti uvěří. Seminář připravuje a další informace poskytne: Jana Grollová

Program: