Léto 2021 s Českobratrskou církví evangelickou

Hledáme dobrovolníky na tábory/pobyty s lidmi s postižením

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Tábor pro děti a mládež s postižením za asistence dobrovolníků (TAP1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Richard Dračka, ubytování ve Velkém táboře

11denní tábor (od středy do soboty) pro děti školního věku (TA1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Eliáš Cizl; ubytování v chatkách v Malém táboře.

Integrovaný pobyt pro rodiny s dětmi s postižením i bez, za asistence dobrovolníků (RPP1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Radka Včelná, ubytování v chatkách v tzv. Velkém táboře a Hessově chatě

Rodinný pobyt s lidmi s postižením, za asistence dobrovolníků (RPP2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Jan Mikschik, ubytování v chatkách v tzv. Velkém táboře (a Hessově chatě)

Tábor pro děti do 12 let (TA2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Pavel Bláha, ubytování v chatkách v Malém táboře

Rodinný pobyt s dětmi (RP1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Lukáš a Olga Klímovi; ubytování v chatkách Malého tábora

Rodinný pobyt se školními dětmi (RP2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Hana Ducho; ubytování v chatkách Malého tábora

Rodinný pobyt s dětmi s postižením, za asistence dobrovolníků (RPP3)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Anna Peltanová a Šárka Pailová, ubytování v chatkách ve Velkém táboře

Církev živě

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Radim Žárský; ubytování v celém prostoru Tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí

Rodinný pobyt (RP3)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Romana Čunderlíková; ubytování v chatkách Velkého tábora

Rodinný pobyt (RP4)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Tomáš Jun a Jiří Šamšula, ubytování v chatkách Malého tábora

Tábor pro děti a mládež s postižením za asistence dobrovolníků (TAP2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Jiří Bureš a Tomáš Znamenáček, tradičně v chatkách ve Velkém táboře.

Rodinný pobyt pro prarodiče s dětmi (RP5)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Alžběta Hanychová; ubytování v chatkách Malého tábora

Pobyt penzistů (PP)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Pavel Prosek, ubytování v Hlavní budově

Integrovaný pobyt pro rodiny s dětmi s postižením i bez, za asistence dobrovolníků (RPP4)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Daniel Heller, ubytování v chatkách ve Velkém táboře