Léto 2023 s Českobratrskou církví evangelickou

Přihlašování na letní akce v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí běží od 28. ledna do 31. května 2023, není-li přímo u akce uvedeno jinak.