Léto 2023 s Českobratrskou církví evangelickou

Přihlašování na letní akce v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí běží od 28. ledna do 31. května 2023, není-li přímo u akce uvedeno jinak.

Tábor pro dospělé s postižením za asistence dobrovolníků (TAP1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Richard Dračka a Lukáš Slabý, ubytování v chatkách ve Velkém táboře.

Hledáme dobrovolné asistenty na tábory/pobyty s lidmi s postižením

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Tábor pro děti školního věku – dvoutýdenní (TA1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Eliáš Cizl; ubytování v chatkách v Malém táboře.

Integrovaný pobyt pro rodiny s dětmi s postižením i bez, za asistence dobrovolníků (RPP1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Radka Včelná, ubytování v chatkách v tzv. Velkém táboře a Hessově chatě.

Rodinný pobyt s lidmi s postižením, za asistence dobrovolníků (RPP2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Jan Mikschik, ubytování v chatkách v tzv. Velkém táboře a Hessově chatě.

Tábor pro děti do 13 let – týdenní (TA2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Daniela Matoušová, ubytování v chatkách v Malém táboře.

Rodinný pobyt s dětmi (RP1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Ida Tenglerová. Ubytování v chatkách Velkého tábora.

Rodinný pobyt s dětmi s postižením, za asistence dobrovolníků (RPP3)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Anna Peltanová a Šárka Pailová, ubytování v chatkách ve Velkém táboře a Hessově chatě.

Rodinný pobyt s dětmi (RP2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Hana Ducho; ubytování v chatkách Malého tábora.

Církev živě

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Ubytování ve Velkém táboře, na Hessově chatě, Hlavní budově a na Sedmíku.

Rodinný pobyt s předškolními a školními dětmi (RP3)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Romana Čunderlíková; ubytování v chatkách Velkého tábora.

Tábor pro děti, mládež a dospělé s postižením za asistence dobrovolníků (TAP2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Jiří Bureš a Tomáš Znamenáček, ubytování v chatkách ve Velkém táboře.

Rodinný pobyt s dětmi (RP4)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede František Plecháček, ubytování v chatkách Malého tábora. NOVÉ SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ SE TEPRVE USTANOVUJE.

Integrovaný pobyt pro rodiny s dětmi s postižením i bez, za asistence dobrovolníků (RPP4)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Daniel Heller, ubytování v chatkách ve Velkém táboře a Hessově chatě.

Pobyt penzistů (PP)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Alois Němec a Dana Konvalinková, ubytování v Hlavní budově.

Rodinný pobyt pro prarodiče s dětmi (RP5)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Alžběta Hanychová; ubytování v chatkách Malého tábora.