Nejbližší akce

Webinář na téma člověk s mentálním postižením ve sboru

MILÍ ZÁJEMCI O TOTO TÉMA– PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WEBINÁŘ JE POZASTAVENO A TERMÍN PŘESUNUT NA ZÁŘÍ 2022.

Seminář pastoračních pracovníků a pracovnic – jak komunikovat s manipulativním člověkem, lidé s psychiatrickou diagnózou

Sázava (u Žďáru nad Sázavou)

Začíná se v pondělí v 18:00, končí se ve středu obědem.

Tábor pro děti, mládež a dospělé s postižením za asistence dobrovolníků (TAP1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Richard Dračka a Lukáš Slabý, ubytování ve Velkém táboře.

Hledáme dobrovolníky na tábory/pobyty s lidmi s postižením

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

11denní tábor (od středy do soboty) pro děti školního věku (TA1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Eliáš Cizl; ubytování v chatkách v Malém táboře.

Integrovaný pobyt pro rodiny s dětmi s postižením i bez, za asistence dobrovolníků (RPP1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Radka Včelná, ubytování v chatkách v tzv. Velkém táboře a Hessově chatě.

Kemp Strmilov

Strmilov

Kemp mládeže pod jednou střechou ve Strmilově

Tábor pro děti do 13 let (TA2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Pavel Bláha, ubytování v chatkách v Malém táboře.

Rodinný pobyt s lidmi s postižením, za asistence dobrovolníků (RPP2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Jan Mikschik, ubytování v chatkách v tzv. Velkém táboře a Hessově chatě.

Bigbítový kurz

Křížlice

Tradiční hudebně vzdělávací akce ČCE. Vede: Daniel Šourek a Filip Boháč

Rodinný pobyt s dětmi s postižením, za asistence dobrovolníků (RPP3)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Anna Peltanová a Šárka Pailová, ubytování v chatkách ve Velkém táboře a Hessově chatě.

Rodinný pobyt s dětmi (RP1)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Lukáš a Olga Klímovi; ubytování v chatkách Malého tábora a v šesti pokojích na Hlavní budově.

Rodinný pobyt s dětmi (RP2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Hana Ducho; ubytování v chatkách Malého tábora.

Rodinný pobyt (RP3)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Romana Čunderlíková; ubytování v chatkách Velkého tábora.

Církev živě

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Radim Žárský a Jana Horáková; ubytování v celém prostoru Tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí.

Tábor pro děti a mládež s postižením za asistence dobrovolníků (TAP2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Jiří Bureš a Tomáš Znamenáček, tradičně v chatkách ve Velkém táboře.

Rodinný pobyt (RP4)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Tomáš Jun a Jiří Šamšula, ubytování v chatkách Malého tábora.

Rodinný pobyt pro prarodiče s dětmi (RP5)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Alžběta Hanychová; ubytování v chatkách Malého tábora.

Pobyt penzistů (PP)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Pavel Prosek, ubytování v Hlavní budově.

Integrovaný pobyt pro rodiny s dětmi s postižením i bez, za asistence dobrovolníků (RPP4)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Daniel Heller, ubytování v chatkách ve Velkém táboře a Hessově chatě.

Postgraduání kurz pro kazatele v Daňkovicích

Selský Dvůr, Daňkovice

Tento kurz je určen primárně pro kazatele.

Kurz v krizové intervenci

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Tento kurz je určen primárně pro kazatele.

Teologický seminář: Identita

ETF UK, Praha

Tento kurz je určen primárně pro kazatele.

S dětmi na cestě víry

Kurz pro budoucí výpomocné kazatele

Pastorační rozhovor

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Tento kurz je určen primárně pro kazatele.

Seminář pro kazatele a kazatelky – Missio Dei (misie a evangelizace v ČCE)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí