Nejbližší akce

Hledáme dobrovolníky na tábory/pobyty s lidmi s postižením

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Církev živě

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Radim Žárský; ubytování v celém prostoru Tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí

Rodinný pobyt (RP3)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Romana Čunderlíková; ubytování v chatkách Velkého tábora

Rodinný pobyt (RP4)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Tomáš Jun a Jiří Šamšula, ubytování v chatkách Malého tábora

Tábor pro děti a mládež s postižením za asistence dobrovolníků (TAP2)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Jiří Bureš a Tomáš Znamenáček, tradičně v chatkách ve Velkém táboře.

Rodinný pobyt pro prarodiče s dětmi (RP5)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Alžběta Hanychová; ubytování v chatkách Malého tábora

Pobyt penzistů (PP)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Pavel Prosek, ubytování v Hlavní budově

Integrovaný pobyt pro rodiny s dětmi s postižením i bez, za asistence dobrovolníků (RPP4)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Daniel Heller, ubytování v chatkách ve Velkém táboře

Postgraduální kurz kazatelů ČCE, 30. 8. - 2. 9. 2021

Selský Dvůr, Daňkovice

Bibliolog

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí