Nejbližší akce

Hledáme dobrovolníky na tábory/pobyty s lidmi s postižením

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Rodinný pobyt (RP4)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vedou Tomáš Jun a Jiří Šamšula, ubytování v chatkách Malého tábora.

Rodinný pobyt pro prarodiče s dětmi (RP5)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Alžběta Hanychová; ubytování v chatkách Malého tábora.

Pobyt penzistů (PP)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Pavel Prosek, ubytování v Hlavní budově.

Integrovaný pobyt pro rodiny s dětmi s postižením i bez, za asistence dobrovolníků (RPP4)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Vede Daniel Heller, ubytování v chatkách ve Velkém táboře a Hessově chatě.

Postgraduání kurz pro kazatele v Daňkovicích

Selský Dvůr, Daňkovice

Tento kurz je určen primárně pro kazatele.

Kurz v krizové intervenci

Hoješín,Dům-sestry-Elišky

Tento kurz je určen primárně pro kazatele.

Teologický seminář: Identita

ETF UK, Praha

Tento kurz je určen primárně pro kazatele.

Sjezd (nejen) evangelické mládeže

Ostrava

Koncerty, divadla, workshopy, besedy, přednášky, sport a mnoho dalšího. Těšíme se na Vás!

S dětmi na cestě víry

Kurz pro budoucí výpomocné kazatele

Pastorační rozhovor

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Tento kurz je určen primárně pro kazatele.

Seminář pro kazatele a kazatelky – Missio Dei (misie a evangelizace v ČCE)

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí